פיתוח תשתיות לשכונת בנימין כפר תבור

קטגוריה
חטיבת תשתיות
חטיבה
חטיבת התשתיות
70 מיליון ש"ח
היקף כספי
תחום: בניית תשתיות
שירות: שכונת מגורים
מיקום: כפר תבור
סטטוס: חלק מהפרויקטים הסתיימו אחרים בשלבי ביצוע שונים
038

פיתוח תשתיות לשכונת בנימין כפר תבור