פרויקט ניהול אחזקת כבישים - נתיבי ישראל

מרחב צפון | חטיבת תשתיות

פרויקט ניהול אחזקת כבישים - נתיבי ישראל

הלקוח: נתיבי ישראל

 

פרויקט ניהול אחזקת כבישים - נתיבי ישראל

מרחב צפון | חטיבת תשתיות

פרויקט ניהול אחזקת כבישים - נתיבי ישראל

הלקוח: נתיבי ישראל

 

פרויקט ניהול אחזקת כבישים - נתיבי ישראל

מרחב צפון | חטיבת תשתיות

פרויקט ניהול אחזקת כבישים - נתיבי ישראל

הלקוח: נתיבי ישראל

 

ניהול אחזקת מטרונית במטרופולין חיפה

חיפה | חטיבת תשתיות

ניהול אחזקת מטרונית במטרופולין חיפה

הלקוח: חברת יפה נוף
הפרויקט: 100 מליון שקל

פינוי שלגים ברמת הגולן

רמת הגולן | חטיבת התשתיות

פינוי שלגים ברמת הגולן

פינוי שלגים ברמת הגולן