מבנה שו"ב מסילת החוף

חיפה | חטיבת תשתיות

מבנה שו"ב מסילת החוף

הלקוח: מסילת החוף

 

בריכת אגירה ברכסים

רכסים | חטיבת תשתיות

בריכת אגירה ברכסים

הלקוח: חברת "ערים"

 

תחנות שאיבה/ בריכות אגירה למים/ תשתיות מים ברחבי חיפה

חיפה | חטיבת תשתיות

תחנות שאיבה/ בריכות אגירה למים/ תשתיות מים ברחבי חיפה

הלקוח: תאגיד מי כרמל
הפרויקט: