רק"ל נופית

קטגוריה
פיתוח ותשתית
חטיבה
חטיבת התשתיות
תחום: פרויקט תחבורתי
מזמין: חוצה ישראל
מיקום: חיפה-נצרת
image002

הקמת רכבת קלה (מקטע4) חיפה -נצרת כולל הקמת גשרים, חניונים, מבנה תחתון וכולל עבודות בתחום העירוני