קריית הממשלה נתניה

קטגוריה
בנייה למגורים
חטיבה
חטיבת הבינוי
14 קומות, 20.000 מ"ר +ארבעה מרתפים
היקף
תחום: בניית בניין ציבור
מיקום: נתניה
natania2_f6_-_חזית_דרום_מזרח_מעודכנת

בניית מבנה בניין הממשלה נתניה.