קניון G יקנעם

קטגוריה
בניית מבנה מסחר
חטיבה
חטיבת הבינוי
12.000 מ"ר
היקף
30 מיליון ש"ח
היקף כספי
תחום: בניית מבנה מסחר
שירות: בניית מבנה מסחר
מזמין: גזית גלוב ישראל
מיקום: יקנעם
סטטוס: אוכלס
קניון-G-יקנעם

רה ארגון ושדרוג הקניון.