בית בזלת טבריה

קטגוריה
בניית מבנה ציבור
חטיבה
חטיבת הבינוי
5,000 מ"ר מסחרי
היקף
תחום: בניית מבנה ציבור
שירות: בניית מבנה ציבור
מזמין: דנילוף
מיקום: טבריה
סטטוס: אוכלס
קניון-בזלת-טבריה

הקמת קניון בזלת בטבריה