קמפוס הנמל חיפה

קטגוריה
בניית מבנה ציבור
חטיבה
חטיבת הבינוי
20.000 מ"ר
היקף
100 מיליון ש"ח
היקף כספי
תחום: בניית מבנה ציבור
שירות: בניית מבנה ציבור
מזמין: שיכון ובינוי נדל"ן
מיקום: חיפה
סטטוס: אוכלס
יהדהך

בניית בניין קמפוס הנמל חיפה