פיתוח אזורי תעשייה בצפון

קטגוריה
חטיבת תשתיות
חטיבה
חטיבת התשתיות
100 מיליון ש"ח
היקף כספי
תחום: בניית תשתיות
שירות: פארק תעשייה
מזמין: משרד התמ"ת
מיקום: אזור צפון
סטטוס: הושלם
שיקום_אזור_תעשיה_ברחוב_שומרון_בקריית_ים_2