פיתוח שכונות חדשות בכפר סבא

קטגוריה
בניה מסחרית
חטיבה
חטיבת התשתיות
8.000 יח"ד
היקף
תחום: הקמת תשתיות
שירות: הקמת תשתיות לשכונה בכפר סבא
מזמין: כפר סבא
מיקום: כפר סבא
סטטוס: בתכנון
שכונת_המוביל_כפר_סבא-300x211

פיתוח שכונת המוביל כפר סבא