עיריית קריית אתא

קטגוריה
בניית מבנה ציבור
חטיבה
חטיבת הבינוי
8.000 מ"ר
היקף
תחום: בניית מבנה ציבור
שירות: בניית בניין עיריה
מזמין: עיריית קריית אתא
מיקום: קריית אתא
סטטוס: אוכלס
default

בניית בניין העירייה לעיריית קריית אתא