סומייל

קטגוריה
בניה ציבורית
חטיבה
חטיבת הבינוי
30.000 מ"ר
היקף
תחום: בניית מבנה ציבור
שירות: בניית בניין עריייה
מזמין: עיריית תל אביב
מיקום: תל אביב
סטטוס: בביצוע
הדמיה_2_מגדל_העיריה
 מגדל משרדים עבור עיריית תל אביב . היקף 25 קומות כולל ארבעה מרתפים. סה"כ בניה כ 30,000 מ"ר