פרויקט מתחם איקאה וקניון שערי הצפון

קטגוריה
בניית מבנה ציבור
חטיבה
חטיבת הבינוי
80,000 מ"ר
היקף
550 מיליון ש"ח
היקף כספי
תחום: בניית מבנה ציבור
שירות: בניית מבנה ציבור
מזמין: קבוצת שיכון ובינוי וקבוצת ברונפמן
מיקום: קריית אתא
סטטוס: אוכלס
איקאה תמונה 1

בניית מתחם איקאה צפון