מבנה משרדים OFFICITY צ'ק פוסט חיפה

קטגוריה
בניית מבנה ציבור
חטיבה
חטיבת הבינוי
10,500 מ"ר
היקף
50 מיליון ש"ח
היקף כספי
תחום: בניית מבנה ציבור
שירות: בניית מבנה ציבור
מזמין: קבוצת רכישה אופיסיטי
מיקום: חיפה
סטטוס: אוכלס
אופיסיטי

בניית בניין משרדים לקבוצת רכישה אופיסיטי