קופת חולים יועצת כללית - עפולה

קטגוריה
בניית מבנה ציבור
חטיבה
חטיבת הבינוי
25 מיליון ש"ח
היקף כספי
תחום: בניית מבנה ציבור
שירות: בניית מבנה ציבור
מזמין: קופת חולים כללית
מיקום: עפולה
סטטוס: אוכלס
עפולנ_יועצת_

בניית קופת חולים כללית יועצת בעפולה