מנהלת המגורים של צה"ל צפון ומרכז

קטגוריה
בניה למגורים
חטיבה
חטיבת הבניה
496 יחידות דיור
היקף
250 מיליון שקל
היקף כספי
תחום: בנייה ציבורית
שירות: בניית 150 יחידות בכפר יונה, בניית 100 יחידות בעכו ו120 יחידות בכרכור
מזמין: מנהלת המגורים של צה"ל
מיקום: צפון ומרכז
סטטוס: אוכלס
נאות השרון כפר יונה
 ניהול הקמת שכונות מגורים עבור מנהלת המגורים צה"ל: נוף הגליל - 50 יח"ד - אוכלסו, כפר יונה - 150 יח"ד אוכלסו, כרכור - 120 יח"ד - אוכלסו, עכו - 100 יח"ד אוכלסו, חולון - 76 יח"ד בתכנון. ובסה"כ 496 יח"ד.