פרויקט מכללת שאנן חיפה

קטגוריה
בניית מבנה ציבור
חטיבה
חטיבת הבינוי
1,600 מ"ר
היקף
30 מיליון ש"ח
היקף כספי
תחום: בניית מבנה ציבור
שירות: בניית מבנה ציבור
מזמין: מכללת שאנן חיפה
מיקום: חיפה
סטטוס: אוכלס
שאנן-חיפה