מחסן לוגיסטי קוגול צמיגי מישלן

קטגוריה
בניית מבנה ציבור
חטיבה
חטיבת הבינוי
10000
היקף
15 מיליון ש"ח
היקף כספי
תחום: בניית מבנה ציבור
שירות: בניית מבנה ציבור
מזמין: קו גול צמיגי משלן
מיקום: קיסריה
סטטוס: אוכלס
מחסן-לוגיסטי-קיסריה