מחלף ח"ן בכביש 22

קטגוריה
בניית כביש
חטיבה
חטיבת התשתיות
150 מיליון ש"ח
היקף כספי
תחום: בניית מבנה תחבורתי
שירות: בניית מחלף
מזמין: נתיבי ישראל
מיקום: מחלף חן
סטטוס: הושלם
לךגהץגדחכ

בניית מחלף ח"ן בכביש 22