מול הרים נוף הגליל

קטגוריה
בניית מבנה ציבור
חטיבה
חטיבת הבינוי
23,000 מ"ר
היקף
תחום: בניית מבנה מסחר
שירות: בניית מבנה מסחר
מזמין: ע.ז.י כסלו בע"מ
מיקום: נצרת עילית
סטטוס: לקראת אכלוס
מול_ערים__מבנה_משרדים

בניית מבנה מסחר בנצרת עילית