"מול החוף" חדרה

קטגוריה
בניית מבנה ציבור
חטיבה
חטיבת הבינוי
100,000 מ"ר
היקף
200 מיליון ש"ח
היקף כספי
תחום: בניית מבנה ציבור
שירות: בניית מבנה ציבור
מזמין: אמירי גן
מיקום: חדרה
סטטוס: אוכלס
מול החוף תמונה 3