מבנה משרדים קריית אתא

קטגוריה
בניית מבנה ציבור
חטיבה
חטיבת הבינוי
8,000 מ"ר
היקף
50 מיליון ש"ח
היקף כספי
תחום: בניית מבנה ציבור
שירות: בניית מבנה ציבור
מזמין: קבוצת עזריאלי
מיקום: קריית אתא
סטטוס: אוכלס
מבנה-משרדים-קריית-אתא