חלומות כרכור

קטגוריה
בניה למגורים
חטיבה
חטיבת הבניה
480 יחידות דיור
היקף
250 מיליון שקל
היקף כספי
תחום: בנייה למגורים
שירות: בניית בניין דירות
מזמין: שיכון ובינוי נדל"ן
מיקום: כרכור
סטטוס: אוכלס
חלומות-כרכור-300x225