חלומות אלמוגי חיפה

קטגוריה
בניה למגורים
חטיבה
חטיבת הבניה
300 יחידות דיור
היקף
150 מיליון שקל
היקף כספי
תחום: בנייה למגורים
שירות: בניית בניין דירות
מזמין: שיכון ובינוי נדל"ן
מיקום: חיפה
סטטוס: אוכלס
2494-DC