החוף הלבן חדרה מערב

קטגוריה
בניה למגורים
חטיבה
חטיבת הבניה
365 יחידות דיור
היקף
תחום: בנייה למגורים
שירות: בניית בניין דירות
מזמין: אסיה גרופ
מיקום: חדרה מערב
סטטוס: אוכלס
החוף הלבן 2