ביה"ס מעגנים קיבוץ מעגן מיכאל

קטגוריה
בניית מבנה ציבור
חטיבה
חטיבת הבינוי
2.500 מ"ר
היקף
10 מיליון ש"ח
היקף כספי
תחום: בניית מבנה ציבור
שירות: בניית מבנה ציבור
מזמין: מועצה אזורית חוף הכרמל
מיקום: מעגן מיכאל
סטטוס: אוכלס
ביהס-מעגנים