ביה"ס כרמל זבולון

קטגוריה
בניית מבנה ציבור
חטיבה
חטיבת הבינוי
7,000 מ"ר
היקף
30 מיליון ש"ח
היקף כספי
תחום: בניית מבנה ציבור
שירות: בניית מבנה ציבור
מזמין: מועצה אזורית יגור
מיקום: יגור
סטטוס: אוכלס
כרמל-זבולון-יגור