ביה"ס גלי עתלית

קטגוריה
בניית מבנה ציבור
חטיבה
חטיבת הבינוי
2,500 מ"ר
היקף
25 מיליון ש"ח
היקף כספי
תחום: בניית מבנה ציבור
שירות: בניית מבנה ציבור
מזמין: מועצה אזורית חוף הכרמל
מיקום: חוף הכרמל
סטטוס: אוכלס
בית_ספר_גלי_עתלית-300x57