אייטק עפולה

קטגוריה
בניה למסחר
חטיבה
חטיבת הבינוי
40.000 מ"ר
היקף
תחום: בניית מבנה מסחר
מזמין: עפולה
מיקום: עפולה
סטטוס: בתכנון
הורדה (2)

בניית מבנה מסחר ומשרדים בעפולה