כביש 22 – מחלף חן

פרויקט תחבורתי מחלף חן כביש 22 - קרית ביאליק

שם הלקוח: נתיבי ישראל

היקף כספי: 122 מליון ש"ח (כולל מע"מ)

סטטוס: תכנון

מתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על תכנון וביצוע של פרויקט מחלף חן – קרית ביאליק. תכולת הפרויקט: הקמת גשר מעל כביש 22 -עוקף קריות, כולל ארבע רמפות מתחברות לכביש 22, הסדרת ניקוז, שמירה על איכות הסביבה ושמורות הטבע הקיימות באיזור, מיגון אקוסטי, פיתוח נופי, התאמת חיזוי תנועה, תאום והתאמות לתחבורה ציבורית. הקמת המחלף נועדה לטובת חיבור של שכונת צור שלום (הקיימת) ושכונת נאות אפק (המתוכננת) לדרך מס' 22 באזור שדרות חן.