מבואות נמל אשדוד

מבואות נמל אשדוד

שם הלקוח: חברת נמלי ישראל

ביצוע הפרויקטים השונים המסדירים ומרחיבים את כל הדרכים בעורף הנמל מכביש 41 ועד לפרוזדור הכניסה הראשי לנמלתכולה: סלילת כבישים חדשים, הרחבת כבישים קיימים והוספת נתיבים, חפירה/חציבה ומילוי, הפרדות מפלסיות, הקמת מבנה תחתון לרכבת, העתקת תשתיות דלק, קירות קרקע משוריינת, קירות תומכים, תעלות ניקוז, העתקת תשתיות חשמל, תקשורת, מים וניקוז, גשרים טרומיים בדריכת קדם ודריכת אחר, תשתיות חשמל ותקשורת, שיפורים הנדסיים גאומטריים בתוואי אנכי ואופקי, צמתים מרומזרים, כיכרות תנועה

סובב נמל אשדוד 1סובב נמל אשדוד

סובב נמל אשדוד 2
סובב נמל אשדוד 2