G פרוייקט בעמק

פרויקט מסחרי קניון G בעמק עפולה

שם הלקוח: גזית גלוב ישראל

שטח הפרוייקט: 7,500 מ"ר

סטטוס: הסתיים

הקמת מבנה מסחרי בהיקף כ 2,500 מ"ר וכן רה-ארגון לעוד כ 5,000 מ"ר, מזמינת העבודה גזית גלוב ישראל. הפרוייקט הושלם