Big Fashion נצרת

פרויקט מסחרי Big Fashion נצרת

שם הלקוח: ביג מרכזים מסחריים

היקף כספי: 80 מיליון ₪

סטטוס: הסתיים

הקמת מרכז מסחרי הכולל אזורי מסחר וחניון תת-קרקעי, הפרויקט בהיקף של 80 מיליון ₪, מזמין העבודה ביג מרכזים מסחריים, הפרויקט אוכלס.