פרוייקט חנן מור – חריש

חנן מור חריש

שם הלקוח: חנן מור

מספר יחידות דיור: 750 יחידות דיור ומבנה מסחר

סטטוס: בביצוע

שירותי ניהול ביצוע ופיקוח צמוד לפרוייקט במספר שלבים עיקריים הכולל הקמת מגדלי מגורים הכוללים 750 יח"ד כולל שטחי מסחר וקולונדה בשטח של כ-5,000 מ"ר, ופיתוח ברחבי המגרשים. הפרויקט חלקו בביצוע וחלקו בתכנון בהתאם להתקדמות השיווקית של הפרויקט