מרפאות קופ”ח באזור הצפון

מרפאות קופ"ח אזור הצפון

שם הלקוח: קופות חולים

סטטוס: הסתיים, בביצוע ובתכנון

במהלך השנים ניהלה ומנהלת החברה מספר רב של פרויקטים להקמת מרפאות קופת חולים באזור הצפון עבור קופת חולים מכבי וקופת חולים כללית, שירותינו כללו תיאום תכנון, פיקוח וניהול הפרויקטים עבור המזמין.