מכללת ארז – שלומי

מכללת ארז שלומי

שם הלקוח: מועצה מקומית שלומי

היקף כספי: 7.8 מיליון ₪

שטח הפרוייקט: 4,000 מ"ר

סטטוס: הסתיים

פרוייקט להקמת מבנה מכללה בשטח של 4,000 מ"ר עבור המועצה המקומית שלומי, שירותינו כללו: ניהול, תאום ופיקוח באתר.