השבחת מרכז חורב

פרויקט השבחת מרכז חורב חיפה

שם הלקוח: נ.ת.מ נכסי תחבורה ומסחר וג'י ישראל מרכזים מסחריים

שטח הפרוייקט: 20,000 מ"ר

סטטוס: בביצוע

הפרויקט כולל שיפוץ של קומות המסחר של המרכז הקיים וכיכר הכניסה בשטח של כ- 16,000 מ"ר לרבות: הוספת אטריום כניסה ובו דרגנועים לכל המפלסים , שינוי במערך הקניון, שיפוץ חזיתות המבנה. הקמת מבנה חדש אשר מתחבר למבנה הקיים, בשטח של כ- 3,900 מ"ר, שירותינו כוללים ניהול ופיקוח.