שדרוג קוי מים וביוב בקריית ים

שדרוג קוי מים וביוב קריית ים

שם הלקוח: תאגיד "ימים"

היקף כספי: כ-6 מלש"ח

סטטוס: בביצוע

הטמנת קוי מים מפלדה בקטרים משתנים של עד "6, מסוג APC4 וקוי ביוב מ-PVC, לרבות חיבורי בתים וחיבורי אביזרים, פיתוח ושיקום אזורי, עבור תאגיד "ימים" ועיריית קריית ים. העבודה מבוצעת באיזור עירוני צפוף ומתפרסת על פני מספר רחובות.

הטמנת קו מים