רכסים צפון

רכסים צפון רכסים

היקף כספי: כ-500 מלש"ח

סטטוס: תאום תכנון, צפי לעלייה לשטח והתחלת ביצוע עבודות תשתית- אוגוסט 2021

רכסים צפוןרכסים צפוןרכסים צפון

הקמת שכונת מגורים בת 2,501 יח”ד, בשטח כולל של כ-1,600 דונם, עבור חברת “ערים” ומשרד השיכון, בישוב רכסים. השכונה גובלת בכביש 70 ממערב וכביש 762 מממזרח. מצפון לשכונה נמצא הישוב הבדואי איבטין ומדרום לה השכונות הותיקות של הישוב רכסים.