נמל חיפה

פרויקט תשתית נמל חיפה

שם הלקוח: נמל חיפה

סטטוס: חלק מהפרויקטים הסתיימו אחרים בשלבי ביצוע

יהול ופיקוח של פרויקטים שונים בתחום ההנדסה בנמל חיפה כמו למשל שיקום מיסעות, תחזוקת רשת מים וביוב, שיפוץ מבנים ועוד, חלק מהפרויקטים הסתיימו אחרים בשלבי ביצוע.