מקורות

פרויקט תשתית מקורות - חברת המים הלאומית

שם הלקוח: מקורות

סטטוס: חלק מהפרויקטים הסתיימו, אחרים בשלבי ביצוע

שירותי פיקוח הנדסי על פרויקטי פיתוח תשתיות מים עבור חברת מקורות, חלק מהפרויקטים הסתיימו אחרים בשלבי ביצוע.