פרוייקט החברה הכלכלית חדרה

פריקט תשתית החברה הכלכלית חדרה

שם הלקוח: החברה הכלכלית חדרה

סטטוס: חלק מהפרויקטים הסתיימו אחרים בשלבי ביצוע

שירותי ניהול ופיקוח הנדסי על פרויקטי פיתוח תשתיות עבור החברה הכלכלית לחדרה, כמו למשל פיתוח כבישים וכיכרות, חלק מהפרויקטים הסתיימו אחרים בשלבי ביצוע.