כפר תבור – פיתוח תשתיות לשכונות מגורים

פרויקט פיתוח תשתיות לשכונות מגורים כפר תבור

שם הלקוח: מועצה מקומית כפר תבור

סטטוס: חלק מהפרויקטים הסתיימו אחרים בשלבי ביצוע שונים

פיתוח תשתיות לשכונת מגורים בכפר תבור, כולל פיתוח ציבורי, הסדרת צמתים וכיכרות, כבישי גישה ועוד, מזמין העבודה המועצה המקומית כפר-תבור, חלק מהפרויקטים הסתיימו אחרים בשלבי ביצוע שונים