כביש 65 מצומת מגידו לצומת הסרגל

פרויקט תחבורתי כביש 65 מצומת מגידו לצומת הסרגל

שם הלקוח: נתיבי ישראל

היקף כספי: 70 מש"ח

סטטוס: הסתיים

ניהול הפרויקט מטעם נת"י, הפרויקט הוא להסדרת מבנה המיסעה, היקף כספי כ70 מיליון ₪, הפרויקט הושלם.