כביש 65 מחלף גולני

פרויקט תחבורתי כביש 65 מחלף גולני

שם הלקוח: נתיבי ישראל

היקף כספי: 140 מיליון ₪

סטטוס: הסתיים

ניהול ופיקוח על הקמת המחלף כולל ניהול התכנון, היקף עלות העבודה הקבלנית כ 140 מיליון ₪, הפרויקט הושלם.