כביש 562

פרויקט תחבורתי כביש 562 דרך אזורית בלב השרון

שם הלקוח: נתיבי ישראל

היקף כספי: 175 מיליון ש"ח

סטטוס: בביצוע

הפרוייקט כולל שני מקטעים - המקטע הצפוני כולל את המשך הדרך עד לכביש 57 באורך 2.8 ק"מ, המקטע הדרומי כולל את מקטע הדרך מקדימה לכביש 5613 באורך 2.3 ק"מ.  שני המקטעים נועדו ליצור דרך אזורית בלב השרון.