חמודות, מורד הנחל, פנינת הצפון כולל כביש חניתה

תשתיות לשכונות מגורים כולל כביש חניתה שלומי

שם הלקוח: משרד השיכון

מספר יחידות דיור: 1700

סטטוס: תכנון מפורט

פיתוח של שכונות מגורים ביישוב שלומי - הקמת מספר מתחמי מגורים בהיקף כולל של כ-1,700 יחידות דיור, הפרויקט נמצא בשלב תכנון מפורט, היזם משרד הבינוי והשיכון.