iSTERN מבית וקסמן גוברין - ניהול פרויקטים בבניה

חברת iSTERN מבית וקסמן גוברין הינה חברת הנדסה אזרחית מובילה העוסקת בתחום ניהול פרויקטים בבניה, תכנון ביצוע ובקרה, ייעוץ הנדסי, תיאום תכנון, ביצוע ופיקוח על פרויקטים בבנייה וניהול פרויקטים הנדסיים מורכבים ורחבי היקף. iSTERN מבית וקסמן גוברין חברת ניהול ופיקוח בניה הוקמה בשנת 1999 ומעסיקה כ–140 עובדים, רובם מהנדסים אזרחיים, אדריכלים והנדסאים. בין לקוחותינו נמנות חברות הנדל"ן המובילות במשק, לצד משרדי ממשלה, רשויות אזוריות, רשויות ומועצות מקומיות, חברות ציבוריות, וכן חברות ייזום פרטיות, קבוצות רכישה ועמותות בנייה. תפיסת הניהול של החברה נשענת על שקיפות מלאה – בכל התהליכים, מול הלקוחות, העובדים, הספקים וכל גורם אחר.

פרויקטים

0
פרוייקטים
0
גשרים ומחלפים
0
ק"מ של כבישים שנסללו
0
דירות מאוכלסות

בין לקוחותינו