פיקוח בניה

כחלק משירותי חברת iSTERN מבית וקסמן גוברין, החברה מספקת שירותי פיקוח בניה הנדסי באתרי העבודה על ידי מפקחי בניה מנוסים, שירותים אלו מותאמים לצרכי הלקוחות בהתאם לאופי הפרויקט ודרישות הלקוח. שירותי פיקוח בניה וניהול הפרויקט על ידי מפקח בניה מאפשרים ללקוחותינו לעמוד בייעדי הפרויקטים מבחינת – איכות, לוחות זמנים ותקציב. חברתנו משתמשת בתוכנת בקרת איכות של חברת רמדור לצורך בקרת איכות שוטפת באתר העבודה.

שירותי פיקוח בנייה כוללים:

 • פיקוח הנדסי יום יומי על ידי מפקח בנייה מוסמך על איכות החומרים ואיכות הביצוע של העבודות כולל פיקוח בנייה על טיב החומרים והמוצרים בהתאם להוראות המפרטים.
 • מתן הסברים והוראות לקבלנים בקשר לביצוע העבודה ההנדסית בהתאם לתוכניות ולהוראות המזמין.
 • ניהול לוחות זמנים של הפרויקט כולל עריכת לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות בתיאום עם הקבלן, ובהמשך מעקב אחר עמידה בלוח הזמנים ועדכונו לפי הצורך, מתן התראות במקרה של חריגה צפויה בלו"ז מכל סיבה.
 • ביקורת על תכניות העבודה תוך מעקב ווידוא קיום כל הוראות החוזה הקבלני ע"י הקבלן המבצע.
 • מעקב אחר עמידה במסגרת התקציבית של הפרויקט, עדכון התקציב מעת לעת לפי הצורך בתאום עם המזמין.
 • בדיקת חשבונות חלקיים של הקבלן באופן שוטף ובדיקת תמחירים לעבודות נוספות ו/או חריגות אם תהיינה.
 • ניהול יומני עבודה מול הקבלן - רישום ותיעוד של כל המתרחש בפרויקט.
 • קיום ישיבות תיאום ביצוע קבועות בהשתתפות הקבלן ומתכננים לפי הצורך.
 • תיאום והזמנת פיקוח עליון של מתכננים ויועצים לפי המקובל ולפי הצורך.
 • פיקוח על עריכת התוכניות של העבודה ההנדסית כפי שבוצעה (AS MADE) ומסירתם למזמין.
 • מעקב אחר ביצוע בדיקות חומרים ומלאכות בהתאם לפרוגראמת בדיקות שהוגדרה לפרויקט.
 • בפרויקטי מגורים, מעקב אחר טיפול הקבלן בשינויי דיירים, הן בקשר לאופי ההנדסי של השינוי והן בקשר לתמחור השינוי בין הקבלן לדייר.
 • מעקב וליווי של מסירת הדירות לרוכשים ע"י הקבלן לרבות רישום פרוטוקולים, טיפול ומעקב אחר תיקוני ליקויים עד השלמתם.
 • קבלת העבודה ההנדסית המושלמת בשיתוף עם המזמין והמתכננים, לאחר סיום עבודות הקבלן .
 • אישור סופי של גמר ההסכם בין המזמין לקבלן עם השלמת תיקוני תקופת הבדק.

פרויקטים נבחרים

פיקוח הנדסי לפרויקט בניה לב הכרם עכו

לב הכרם עכו

שם הלקוח: אילה אגם
מספר יחידות דיור: 102
סטטוס: בביצוע

פיקוח בניה אגרובנק חדרה

אגרובנק חדרה

שם הלקוח: אמירי גן
שטח הפרוייקט: 84,000 מ"ר מסחר וחניה
סטטוס: בביצוע

שירותי פיקוח בנייה החוף הלבן – חדרה

החוף הלבן – חדרה

שם הלקוח: אסיה גרופ
מספר יחידות דיור: כ-365
סטטוס: מגדל צפוני ודרומי בביצוע

פיקוח בניה ופיתוח תשתיות בכפר תבור

כפר תבור – פיתוח תשתיות

שם הלקוח: מועצה מקומית כפר תבור
סטטוס: חלק מהפרויקטים הסתיימו אחרים בשלבי ביצוע שונים


למידע נוסף אודות שירותי פיקוח בניה