ניהול אחזקה ובקרה

ניהול פרויקטים וביצוע בקרה בתחום אחזקה שוטפת של מערכת הכבישים הבין עירונית עבור חברת נתיבי ישראל, כמו גם ניהול בקרה רב תחומית הכוללת בקרת ביצוע, בקרת תוכניות עבודה, ובקרת חשבונות תוך ביצוע בקרה על התאמה בין התכנון לביצוע ובקרת החשבון הכספי, וניהול אחזקה של קו המטרונית במטרופולין חיפה.

בין לקוחות החברה בתחום זה ניתן למנות את:

  • חברת נתיבי ישראל – במרחבים: דרום, מרכז, צפון ויו"ש.
  • חברת יפה נוף – קו המטרונית.
ניהול אחזקת תוואי המטרונית במטרופולין חיפה

ניהול אחזקת תוואי המטרונית במטרופולין חיפה

ניהול אחזקת כבישים במרחב דרום

ניהול אחזקת כבישים במרחב דרום

בקרה רב תחומית משולבת בתחום האחזקה

בקרה רב תחומית משולבת בתחום האחזקה